توجه

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

ممنوعیت استفاده از نمای رومی در قزوین / اقدامی ارزشمند و ماندگار

به گزارش هنر قزوین:

با توجه به اقدام جدید اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ممنوعیت استفاده از نمای رومی درقزوین، این حرکت فرهنگی و ماندگار قابل ستایش است. دستگاههای فرهنگی و مرتبط با میراث فرهنگی و معنوی در استان قزوین واکنش فعالی در این خصوص نداشتند ولی آیندگان قضاوت خواهند کرد که یا اقدام مفید و موثر چقدر سرنوشت ساز خواهد شد.

هنرمندان بسیجی استان قزوین در پیامی حمایت خود را از این اقدام فرهنگی هنری اعلام نمودند و خواستار تدوین متد ایرانی اسلامی اصیل برای استفاده عموم مردم در بناهای استان قزوین شدند.

logo newجهت عضویت در هنر قزوین لطفا بر روی لینک روبرو کلیک بفرمایید